جستجو از روی نقشه

مشاورین دسته بندی مترجم رسمی را مشاهده میکنید

خانه / مترجم رسمی

جستجو

چهار ستاره به بالا
سه ستاره به بالا
دو ستاره به بالا
یک ستاره به بالا

اعمال فیلتر ها

RezaBehafarin
رضا به آفرین
رضا به آفرین

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


MohammadBahrami
سید محمد مهدی بهرامی
سید محمد مهدی بهرامی

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


parspatraa
کمال پارسا کیا
کمال پارسا کیا

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


AhsanPashazadeh
احسن پاشازاده
احسن پاشازاده

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


GholamhoseinParvand
غلامحسین پروند
غلامحسین پروند

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


GholamhosseinParham
غلامحسین پرهام
غلامحسین پرهام

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


MohammadParhizgar
محمد رضا پرهیزگار
محمد رضا پرهیزگار

کشور ایران - استان فارس - شهر شیراز

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0

كتاب: 1- انگلیسی اختصاصی مهندسی (با دیگران) از انتشارات مركز نشر دانشگاهی 1360. 2.ساراماگو، خوزه. افسانه جزیره ناشناخته. شیراز: نشر نیم نگاه. 1380. ( برنده جایزه سرو بلورین بعنوان ترجمه برگزیده سال 1 ...


JavadPoorgholi
جواد پورقلی
جواد پورقلی

کشور ایران - استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


Elmirapooyamehr
المیرا پویامهر
المیرا پویامهر

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0


KazemPishnamazzadeh
کاظم پیش نماز زاده
کاظم پیش نماز زاده

کشور ایران - استان تهران - شهر تهران

سابقه فعالیت : ثبت نشده

مشاهده نقد و بررسی کاربران امتیاز دریافتی از سامانه ازبه 0